Yönetim Yeri
=

Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme


@ Bütünleşik Yönetim Modeli
@ SürAkSiYon


Süreç; organizasyonun değer oluşturmak amacı ile girdileri çıktılara dönüştürmek için kullandığı faaliyet ve işlemlerdir. Bu faaliyetler aksiyonları oluşturur. Süreçlerin; en iyi sonuçlara göre tasarlanması, rutine ve sisteme dönüşmesi, ölçülmesi, ilgili yetki ve sorumlulukların iyi tanımlanmış olması, organizasyon yapısından olumlu etkilenmesi ve katma değersiz aksiyonlar içermemesi beklenir.
Süreç Yönetimi; süreçlerin sistematik olarak tanımlanması, izlenmesi ve iyileştirilmesi faaliyetleri bütünüdür.
Süreç İyileştirme; izleme ile müşteri ya da performans sonuçlarına göre iyileştirme ihtiyacı olan süreçlerin ekip kurularak, sistematik şekilde ve yöntemler kullanılarak geliştirilmesidir.

Uzmanlıklarımızı Keşfedin Uygulamalı Eğitimlerimizi Keşfedin
Uzmanlıklar Broşürü Eğitimler Broşürü

İhtiyaç


Süreçler organizasyonel birimler arasında akan aksiyonlardan (yatay akış) oluşur. Dolayısı ile klasik yapılanmadan kurtulamamış süreç tanımları, sadece dokümantasyon faydası sağlar. Modern ve dinamik süreç yönetimi; diğer yönetim unsurları ile bağın kurulması ve bilgi sistemlerinden aktif şekilde faydalanılması ile mümkündür.Kronikleşmiş sorunların süreçler üzerindeki yansımalarının çözülmesi etkin ve gelişmiş yaklaşımları gerektirmektedir.

Kapsam


Kurumsal Süreç Yönetim Modeli

Süreç Hiyerarşisi ve İlişki Haritasının Oluşturulması

Süreç Dokümantasyonu

Süreç İzleme ve Değerlendirme

Kritik Süreçler (İyileştirme İhtiyacı)

Süreç İyileştirme (Tanımlama, Ölçme, Analiz, İyileştirme, Kontrol)

Yaklaşım


Modüler süreç modelinin kurulması; tanımlama ve iyileştirme açısından önem arz etmektedir. Ayrıca, muadil örneklerden yola çıkarak organizasyonun ihtiyacı olan süreçlerin ve akışlarının desteklenmesi ile yürütülen projelerin başarı oranı yükselir. Katılımcılığın ve bilgi (know-how) transferinin önemsendiği yaklaşımımızda; kurumlarda kurulacak yetkin proje ekibi ile tüm adımlar SürAkSiYon eğitim, rehberlik ve uzmanlığı ile yürütülür.
Yalın ve 6 Sigma yaklaşımlarının etkin ekip çalışması ile desteklenmesi amaçlanır. İyileştirme sonuçları kadar proje esnasında ekibe kazandırılan yetkinlikler, devam edecek süreç iyileştirmelerine katkı sağlar. Katılımcılığın ve bilgi (know-how) transferinin önemsendiği yaklaşımımızda; kurumlarda kurulacak yetkin proje ekibi ile tüm adımlar SürAkSiYon eğitim, rehberlik ve uzmanlığı ile yürütülür.

Bilgilendirici Videolar


İletişim


0(850) 532 76 52

0(532) 784 72 89

Sosyal Medya Hesaplarımız

TÜBİTAK MARTEK
Teknoloji Geliştirme Bölgesi
13 Nolu Ofis
Gebze/Kocaeli

Ayrıca, aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.


Copyright © 2014 SurAkSiYon (Codvio Ltd.Şti @ TÜBİTAK MARTEK Markasıdır.)